Материалы
Кошерная музыка

Zman Hageula, (Prod by. MaorShooshan) זמן הגאולה, הפרויקט של יהודה אשכנזי

סינגל ראשון מתוך אלבום ראשון ״מה אנוש״ שבימים אלו קורם עור וגידים ועתיד
לצאת ב״ה במהלך השנה הבאה

זמן הגאולה - זהו שיר שנכתב בהשראת ספר הזהר הקדוש, פרשת ויחי, שמסביר
אֿת הברכה שיעקב אבינו מקבל לאחרית הימים, זמן הגאולה

מילים: יהודה אשכנזי ופסוקים מהזהר הקדוש
לחן: יהודה אשכנזי
הפקה מוסיקלית: מאור שושן
עיבוד: מאור שושן ויהודה אשכנזי